บจก. ศรีศุภลักษณ์ ออคิด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ศรีบูรพา ออคิด จก. ซึ่งได้ทำธุรกิจผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มานานกว่า 50 ปี จำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของฝากที่มีคุณภาพจากเกาะภูเก็ต ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาเที่ยว จ. ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

น้ำมะม่วงหิมพานต์


คุณศุภลักษณ์ เป็นลูกสาวคนโต ของ บ. ศรีบูรพา ออคิด จก. ได้ช่วยดูแลกิจการคุณพ่อคุณ แม่ และได้สืบสานเจตนารมย์ของบรรพบุรุษ ในการประกอบธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมทั้งขยายงานการผลิต ประดิษฐ์ และคิดค้น น้ำแคชชูวี่ ซึ่งผลิตจากผลิตจากผลมะม่วงหิมพานต์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าทางการเกษตร กับชาวเกษตรกร จนกระทั่งถึงทุกวันนี้น้ำมะม่วงหิมพานต์

สุดยอดคุณค่าน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ น้ำมะม่วงหิมพานต์เป็นน้ำผลไม้ที่ให้คุณค่าทางร่างกายสูงเป็นพิเศษ

อ่านต่อ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลักษณะคล้ายถั่วมีโปรตีนและไฟเบอร์


มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์ เป็นผลไม้พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ จ.ภูเก็ต ทั้งด้วยรูปร่างที่โดดเด่นแปลกตาเหมือนกับมีเมล็ด